Historie České zbrojovky a.s.

1936
Založení zbrojní továrny v Uherském Brodě

Založení zbrojní továrny v Uherském Brodě

Dnešní Česká zbrojovka a.s. byla vybudována v rámci rozsáhlého přesunu strategicky významných výrobních kapacit tehdejšího Československa co nejdál od západních hranic ohrožených nacistickým Německem. V Uherském Brodě na jihovýchodě Moravy v roce tehdy vznikla zcela nová zbrojní továrna, která i ve světovém měřítku patřila k nejmodernějším a nejvýkonnějším a jež se v prvních letech své existence úspěšně věnovala zejména vysoce náročné produkci leteckých kulometů.

1949
Začátek výroby samopalů vz. 48

Začátek výroby samopalů vz. 48

Po druhé světové válce byla akciová společnost Česká zbrojovka znárodněna a její pobočná továrna v Uherském Brodě, která se roku 1950 osamostatnila, se postupně stala hlavním československým výrobcem ručních střelných zbraní. Nejslavnějšími produkty z bezprostředně poválečného období byly samopaly vz. 48 (v roce 1950 přejmenované na sa­mopaly 23/25) ráže 9 mm Parabellum. Tyto modely se zásobníkem v pistolové rukojeti a závěrem částečně obe­pínajícím hlaveň tehdy představovaly nejpokrokovější zbraně své kategorie. Do roku 1953 jich bylo v Uher­ském Brodě vyrobeno 545 000 kusů, z toho 345 000 v ráži 7,62 mm Tokarev (samopal 24/26).

1959
Začátek výroby samopalu vz. 58

Začátek výroby samopalu vz. 58

Samopal vz. 58 ráže 7,62×39 mm, dnes řazený do kategorie útočná puška, představoval konstrukč­ně originální československou alternativu k sovět­skému automatu Kalašnikova. Tato mimořádně zdařilá zbraň se v Uherském Brodě vyráběla pro domácí ozbrojené složky i pro export až do roku 1984 v celkovém počtu bezmála 1 000 000 kusů.

1962
Začátek výroby samopalu vz. 61 Škorpion

Začátek výroby samopalu vz. 61 Škorpion

Legendární kompaktní samopal vz. 61 Škorpion byl nápaditým a velmi úspěšným pokusem o vykrytí mezery mezi klasickými samopaly a služebními pistolemi. V základní ráži 7,65 mm Browning v Uherském Brodě do roku 2000 vzniklo přes 207 000 kusů, v malých počtech se v 90. letech 20. století vyráběla také varianta ráže 9 mm Browning krátký.

1975
Začátek výroby pistole CZ 75

Začátek výroby pistole CZ 75

V řadě ohledů přelomová pistole CZ 75 byla dílem legendárního konstruktéra Františka Kouckého, který na jejím vývoji pracoval na základě zadání dnešní České zbrojovky a.s. od roku 1969. Zbraň s perfektní ergonomií a unikátním dvoučinným spoušťovým mechanismem spolu­definovala kategorii „zázračných devítek“, tedy vel­kokapacitních SA/DA pistolí ráže 9 mm Luger, v níž se dlouhodobě řadí k nejpopulárnějším.

1992
Založena Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod

Založena Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod

Privatizací státního podniku Česká zbrojovka vznikla akciová společnost, která se ve své hlavní továrně v Uherském Brodě soustřeďuje na vývoj a výrobu kvalitních ručních střelných zbraní; své kapacity ale vytěžuje i produkcí vysoce přesných součástí pro automobilový a letecký průmysl. Jed­ná se o český podnik vlastněný českými akcionáři.

1997
Založena dceřiná společnost CZ-USA

Založena dceřiná společnost CZ-USA

Postavení České zbrojovky a.s. na nejprestižnějším zbraňovém trhu světa zásadním způ­sobem posílilo založení dceřiné prodejní a servisní společnosti CZ-USA. Ta svou činnosti zahájila v Kalifornii, již v roce 1998 se však přesunula do Kansas City ve státě Kansas, kde působí dodnes. V rámci vytváření mezinárodního holdingu Česká zbrojovka Group byl ze společnosti CZ-USA v roce 2018 vytvořen samostatný podnikatelský subjekt.

2004
Akvizice zbrojní výroby společnosti Zbrojovka Brno

Akvizice zbrojní výroby společnosti Zbrojovka Brno

S cílem uchovat slavnou tradici zbrojní výroby v Brně začala Česká zbrojovka a.s. připravovat pře­vzetí divize Zbraně společnosti Zbrojovka Brno, a.s. Nově vytvořená společnost, pro kterou bylo původně vybráno jméno BRNO RIFLES, zahájila činnost na přelomu let 2006/2007 a její doménou se stala výroba a vývoj zbraní s lůžkovým závěrem. Od roku 2008 jde o dceřinou společnost České zbrojovky a.s. V roce 2010 bylo jméno firmy změ­něno na ZBROJOVKA BRNO, s.r.o.

2005
Akvizice značky Dan Wesson Firearms

Akvizice značky Dan Wesson Firearms

Prostřednictvím CZ-USA se Česká zbrojovka a.s. stala vlastníkem jedné z věhlasných amerických zbraňových značek – Dan Wesson Firearms. Z původně revolverové firmy, založené v roce 1968 pravnukem proslulého Daniela B. Wessona, se pod česko-ame­rickým vedením záhy stal jeden z nejuznávanějších výrobců moderních klonů slavné pistole M1911.

2006
Nástup nového managementu a začátek vývoje nové generace služebních zbraní CZ

Nástup nového managementu a začátek vývoje nové generace služebních zbraní CZ

Do čela České zbrojovky a.s. se v roce 2006 postavil generální ředitel Ing. Lubomír Kovařík, MBA, který okamžitě zahájil rozsáhlou modernizaci a vývoj nové generace zbraní CZ. Funkci obchodního ředitele společnosti převzal Ing. Ladislav Britaňák, MBA. Ke klíčovým strategickým rozhodnutím nového vedení patřilo zahájení vývoje zcela nových automatických zbraní CZ. Česká zbrojovka a.s. se tím po delší přestávce, zaviněné nepříznivými politickými a ekonomickými poměry po roce 1989, vrátila k tradiční významné součásti svého sortimentu. 

Zahájení výroby pistole CZ 75 SP-01 SHADOW

Zahájení výroby pistole CZ 75 SP-01 SHADOW

K významným mezníkům vývoje České zbrojovky a.s. patří rovněž náběh produkce primárně sportovní varianty SHADOW úspěšného modelu CZ 75 SP-01. Částečně ladičské prvky této vynikající celoocelové pistole, která se úspěšně uplatňuje i jako zbraň pro osobní obranu a ozbrojené složky, byly následně využity u dalších pistolí CZ. Až do nástupu modelu CZ SHADOW 2 v roce 2016 původní „Stín“ dominoval divizi Production sportov­ní střelby podle pravidel IPSC. K největší úspěchům patří dva tituly mistra světa, které s touto pistolí vydobyl Adam Tyc.

2007
Slavnostní montáž milionté pistole řady CZ 75

Slavnostní montáž milionté pistole řady CZ 75

Po vzniku České zbrojovky a.s. v roce 1992 se pistole řady CZ 75/85 staly na delší dobu jejími páteřními produkty. Projevilo se to jednak podstatným nárůstem objemu výroby, jednak rozšiřováním nabídky o další varianty: sportovní speciály, kompakty, subkom­pakty. Již na podzim 2007 tak v Uherském Brodě proběhla slavnostní montáž milionté pětasedmdesátky, tehdy ještě se započítáním všech verzí. Samotné pistole CZ 75/85 standardní velikosti překonaly hranici milionu vyrobených kusů v roce 2014.

2011
Vstup na trh zbraní pro ozbrojené složky, začátek přezbrojení Armády České republiky

Vstup na trh zbraní pro ozbrojené složky, začátek přezbrojení Armády České republiky

Začátek sériové výroby nové generace útočných pušek, samopalů a granátometů CZ. Prvním vel­kým úspěchem se stalo kompletní přezbrojení Ar­mády České republiky. Součástí dodávek AČR byly útočné pušky CZ 805 BREN A1/A2, granátomety CZ 805 BREN G1, samopaly CZ SCORPION EVO 3 A1 a pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM.

2015
Úspěchy služebních zbraní CZ na světových trzích

Úspěchy služebních zbraní CZ na světových trzích

Během roku 2015 Česká zbrojovka a.s. zaměstnávala asi 1 800 lidí, vyrobila 235 526 zbraní a její konsolidované tržby dosáhly 4 190 000 000 Kč (z toho 70 % byly tržby ze zahraničí). Zisk činil do té doby rekordních 450 000 000 Kč. Hlavní zásluhu na tomto skvělém výsledku měly pistole CZ P-07, evergreenové pistole řady CZ 75, malorážky CZ 455 a služební zbraně CZ, v tomto roce zejména samopal CZ SCORPION EVO 3.

2016
Vybudování montážních kapacit v Peru

Vybudování montážních kapacit v Peru

Významným průnikem České zbrojovky a.s. na zahraniční trhy se stalo otevření samostatného prostoru pro montáž a opravy pistolí CZ v peru­ánském armádním závodu FAME v Limě. Česká firma se na projektu podílela dodáním moderní­ho vybavení a nástrojů a vyškolením technického personálu. Peruánský podnik tím získal možnost kompletovat zbraně CZ, poskytovat pro ně servis a realizovat jejich odbyt na peruánském trhu a následně i v celé Latinské Americe. Jednalo se o první případ technologického transferu České zbrojovky a.s. do tohoto perspektivního regionu.

Zahájení výroby útočné pušky CZ BREN 2

Zahájení výroby útočné pušky CZ BREN 2

Druhá generace nových útočných pušek CZ vznikla ve spolupráci s příslušníky elitních speciálních jednotek na základě zkušeností z bojového nasazení modelu CZ 805 BREN a s využitím nejmodernějších vývojových postupů. CZ BREN 2 je špičková mul­tikaliberní automatická zbraň jednotlivce v rážích 5,56×45 NATO a 7,62×39 s možností konfigurace podle potřeby mise kdekoliv na světě. Prvním odbě­ratelem se stala Armáda České republiky.

2017
Rok ve znamení růstu a expanze

Rok ve znamení růstu a expanze

Díky úspěchům nové generace zbraní CZ má Česká zbrojovka a.s. přes 1 900 zaměst­nanců. Firma rozšířila své zastoupení do více než 100 zemí celého světa. V březnu 2018 bylo ohlášeno uzavření licenční smlouvy na výrobu služebních zbraní CZ v Maďarsku. Zásadním mezníkem roku 2017 byl začátek výroby modelu CZ P-10 C, prvního zástupce zcela nové rodiny striker-fired pistolí, která ve srovnání s konkurencí vyniká řadou nápa­ditých inovací a skvělými uživatelskými vlastnostmi.

2018
Vznik holdingu CZ Group

Vznik holdingu CZ Group

Česká zbrojovka a.s. je od roku 2018 součástí mezinárodního holdingu Česká zbrojovka Group SE, do něhož jsou vedle mateřské továrny v Uherském Brodě postupně začleňovány další firmy s příbuznými výrobními a vývojovými programy. V čele holdingu stojí Ing. Lubomír Kovařík, MBA, dosavadní generální ředitel České zbrojovky a.s.

2019
Začátek výroby zbraní CZ ve Spojených státech

Začátek výroby zbraní CZ ve Spojených státech

Ve spolupráci s CZ-USA byla v Kansas City ve státě Kansas zahájena výroba prvních zbraní CZ. Jedná se o vybrané modely úspěšné řady pistolí CZ P-10. Ta byla současně v roce 2019 doplněna o verze CZ P-10 F (full-size), CZ P-10 SC (semicompact) a CZ P-10 S (subcompact). 

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer lokátor