Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání reklamních sdělení

Správce osobních údajů:

Česká zbrojovka a.s., sídlo: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

Ředitel divize Marketing a podpora zákazníků, email: info@czub.cz

Udělujete tímto souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

Účelem zpracování je:

  • zasílání reklamních sdělení souvisejících s podnikatelskou činností České zbrojovky a.s. na žádost subjektu osobních údajů.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu vaší emailové adresy, kterou budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v zaslaném reklamním sdělení.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailingových služeb, který je ve smluvním vztahu s Českou zbrojovkou a.s. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Máte právo:

a)     Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,

b)     požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,

c)     požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),

d)     požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e)     podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Nastavení cookies

Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer/Service lokátor