DOTACE

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

dotace1.jpg

 

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 9. 5. 2016 do 31. 10. 2016 bylo u zaměstnavatele Česká zbrojovka a.s. IČO: 46345965 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 57 420 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

dotacni2.jpg

Česká zbrojovka a.s. obdržela z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci vzdělávacího projektu:

,,ČZUB - Brod Way CZ.1.04/1.1.02/94.00329“

Hlavním cílem při realizaci řešení projektu je: Komplexní rozvoj lidských zdrojů ČZUB se zaměřením na zavedení inovativních metod do systému lidských zdrojů a systémový rozvoj odborné kvalifikační úrovně zaměstnanců. Posílit strategické řízení ve vztahu ke změnám na trhu posílit manažerské dovednosti zefektivnit činnost obchodu, nákupu a marketingu zvýšit úroveň zaměstnanců ve znalosti cizích jazyků užívání PC a zajistit další odborné profesní vzdělávání pracovníků. Projekt byl realizován v období od června 2013 do května 2015.

dotace_vase_budoucnost.jpg

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji.

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. „Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu ke zvýšení efektivity a k překonání ekonomické a finanční krize“ CZ.1.04/1.1.06/33.00055

Cílem projektu je soustředit se na efektivitu zapojených firem, finanční a strategické řízení, řízení výkonnosti s využitím znalostí controllingu, průmyslového inženýrství a managementu, postavit stabilitu firem na vlastních lidech, jejich znalostech a dovednostech. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí v oblastech: strategie podniku a plánování v době krize, měření výkonnosti podniku, řízení a optimalizace nákladů, efektivní řízení výroby – průmyslové inženýrství, řízení lidských zdrojů v době krize, likvidita, finance a ekonomika podniku, obchod, prodej a marketing, role leaderů a význam komunikace v době krize, Best practices, kvalita výroby, nezbytná legislativa IT, technická a technologická podpora.

Zapojení zaměstnanci společností: Česká zbrojovka a.s.; Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.; Impress a.s.; Greiner packaging Slušovice s.r.o.; ZÁLESÍ a.s.; Pipelife Czech s.r.o.; GRANITOL a.s.; Železárny Štěpánov, spol. s r.o.; DEL a.s.; WEBA Olomouc a.s. jsou dle svého pracovního zařazení rozděleni do 4 cílových skupin:

  • Top management
  • Střední management
  • Nižší management
  • Ostatní zaměstnanci

Projekt byl realizován v období prosinec 2009 až červen 2012. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 841 osob, vytvořilo se 24 nových produktů a počet úspěšných absolventů kurzů byl 3470. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

dotacni4.jpg

 

,,Rozvoj systému řízení lidských zdrojů a profesního vzdělávání zaměstnanců ČZUB CZ.1.04/1.1.02/35.00603“

Hlavním cílem projektu je aktivizovat systém řízení lidských zdrojů ve vazbě na nový podnikatelský program společnosti posílit strategické řízení ČZUB ve vztahu ke změnám na trhu posílit manažerské dovednosti zefektivnit činnost obchodu, nákupu a marketingu zajistit další odborné profesní vzdělávání pracovníků všech úseků ČZUB zvýšit úroveň zaměstnanců ve znalosti cizích jazyků a užívání PC zvýšením kvalifikace zaměstnanců posílit celkovou konkurenceschopnost firmy na trhu a zajistit tak stabilitu stávajících pracovních míst. Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci na všech pracovních pozicích, od top managementu až po zaměstnance dělnických profesí. V rámci projektu předpokládáme proškolit cca 441 účastníků kurzů. Projekt byl realizován v období srpen 2010 až červenec 2012. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer/Service lokátor