Česká zbrojovka podpořila Vojenský fond solidarity

2. 2. 2021

Vojenský fond solidarity vznikl jako společný projekt Ministerstva obrany České republiky a Charity Česká republiky dne 9. března 2015. Impulsem pro zahájení této spolupráce bylo úmrtí pěti českých vojáků v Afghánistánu v důsledku útoku sebevražedného atentátníka v červenci 2014. Posláním fondu je poskytovat okamžitou pomoc pro vojáky a jejich blízké, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím adresné finanční podpory podává pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Je tu pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

„Velice oceňuji spolupráci České zbrojovky Group s Armádou ČR. Společnost patří mezi naše nejštědřejší přispěvatele, pravidelně podporuje fond od jeho vzniku. Díky ní můžeme pomáhat vojákům a jejich rodinám, kteří se dostali do tíživé životní situace. Moc si toho vážím,“ zhodnotila generálka Šmerdová.

„Je pro nás ctí, že můžeme podpořit prostřednictvím Vojenského fondu solidarity ženy a muže v uniformě sloužící pod vlajkou České republiky, včetně jejich rodinných příslušníků. Vážíme si práce a nasazení příslušníků Armády České republiky doma i v zahraničí. Současná složitá situace související s pandemií COVID-19 podtrhuje, jak zásadní je role naší armády pro celou společnost,“ sdělil prezident společnosti Lubomír Kovařík.

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer lokátor