Souhlas zákaznický klub

Souhlas se zpracováním osobních údajů v Zákaznickém klubu

 

Správce osobních údajů: Česká zbrojovka a.s., sídlo: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

Ředitel divize Marketing a podpora zákazníků, email: info@czub.cz

Udělujete tímto souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

 

Účelem zpracování je:

• registrace Vás, jako člena zákaznického klubu, za účelem prodloužení záruky na zboží vyráběné a prodávané Českou zbrojovkou a.s.;

• zasílání reklamních sdělení souvisejících s podnikatelskou činností České zbrojovky a.s.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, výrobní číslo zbraně a datum jejího nákupu, které budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem být členy Zákaznického klubu, nejdéle však po dobu 10 let ode dne poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailingových služeb, který je ve smluvním vztahu s Českou zbrojovkou a.s. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobní údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

 

Máte právo:

a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,

b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),

d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e) podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).