Souhlas info schránka

Souhlas se zpracováním osobních údajů – kontaktní formulář

Správce osobních údajů:

Česká zbrojovka a.s., sídlo: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

Ředitel divize Marketing a podpora zákazníků, email: info@czub.cz

Udělujete tímto souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

Účelem zpracování je:

  • Správné a úplné zodpovězení Vašeho dotazu, který nám zadáte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na internetových stránkách www.czub.cz, popřípadě za účelem poskytnutí pozdější dodatečné informace týkající se původního dotazu;
  • zasílání reklamních sdělení souvisejících s podnikatelskou činností České zbrojovky a.s. na žádost subjektu osobních údajů.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, město, telefonní číslo, které budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení či odpovídali na Vaše dotazy, nejdéle však po dobu 10 let ode dne poskytnutí osobních údajů. Váš souhlas můžete dále kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v zaslaném reklamním sdělení.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailingových služeb, který je ve smluvním vztahu s Českou zbrojovkou a.s. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Máte právo:

a)     Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,

b)     požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,

c)     požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),

d)     požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e)     podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).