Vojenské zbraně

CZ BREN 2 ráže 5,56×45 mm NATO, CZ BREN 2 ráže 7,62×51 mm NATO, granátomet CZ 805 G1, pistole CZ P-10CZ P-09 a CZ P-07 ráže 9 mm NATO jsou zbraně určené pro používání armádní nebo ozbrojenou složkou a jedná se o vojenský materiál. Tyto zbraně byly vyvíjeny a konstruovány jako ryze vojenské, pro použití s vojenskou municí standardizovanou armádami NATO, a podléhají značením, schvalováním a ověřováním do jurisdikce Ministerstva obrany. Na tyto zbraně se vztahuje Zákon o ozbrojených silách České republiky č. 219/1999 Sb., § 31 vojenský materiál, v případě zahraničních armád to jsou zákony platné v dané zemi pro vojenský materiál.

Tyto zbraně není možné pořídit pro civilní účely. Jejich konstrukce, vývoj a určení má vojenský charakter. Pozn. Pro další informace je nutné předložit doklady prokazující, že se jedná o osobu, která je oprávněna disponovat s vojenským materiálem ve smyslu platných právních předpisů. V případě Armády České republiky jsou zbraně značeny a schvalovány v souladu se Zákonem o ozbrojených silách České republiky č. 219/1999 Sb., § 31 (1). Ozbrojené síly jsou oprávněny užívat vojenský materiál k plnění svých úkolů.

Vojenský materiál se označuje vojenským znakem. Všechny vojenské zbraně jsou oproti zbraním na civilním trhu označeny speciálním znakem definovaným MO ČR (příslušným ministerstvem v zahraničí), uvedeným ve schválené dokumentaci zbraně zpracované dle Českého obranného standardu TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU, ČOS 051625 2. vydání Oprava 4.

Zbraně jsou značeny zcela jinak, než je běžné u civilní zbraně, na které se vztahuje „Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 22. ledna 1975 o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných braní“ a které jsou značeny Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, který postupuje dle zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů., tzv. norma C.I.P.

CZ BREN 2 ráže 5,56×45 mm NATO, CZ BREN 2 v ráži 7,62×51 mm NATO, granátomet CZ 805 G1, pistole CZ P-10, CZ P-09 a CZ P-07 v ráži 9 mm NATO jsou zbraně s primárním účelem ničení živé síly a středně zodolněných cílů, v případě granátometu CZ 805 G1 i středně pancéřových cílů a živé síly v plošném perimetru. Zbraně jsou zvlášť vyráběny pro použití specializovaného střeliva dle standardů NATO. Mají některé povrchové úpravy pro odolnosti proti ZHN (zbraním hromadného ničení) a následnému odmoření a dekontaminaci. Tyto zbraně disponují dalšími vojenskými parametry jako komponenty pro upnutí speciálních zaměřovacích laserových systémů, tlumičů hluku výstřelu apod.

Vojenské zbraně jsou vyráběny pro použití munice dle parametrů STANAG 4090, v případě Armády ČR to je ČOS 130502 „SMALL ARMS AMMUNITION (9 mm PARABELLUM) Malorážová munice pro ruční zbraně (PARABELLUM ráže 9 mm)“. STANAG 4090, dle ČOS 130 503 Munice ráže 5,56×45 mm NATO.

Všechny výše uvedené požadavky společně činí ze zbraní a jejich příslušenství ryze vojenský materiál v dikci §29 písmene s) zákona č.134/2016 o veřejných zakázkách a dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES ze dne 13. července 2009.