Podpora studentů

Cílem Projektu na podporu studentů je oslovit, poznat a včas zainteresovat nadané studenty a umožnit jim různými formami seznámit se s prostředím naší společnosti. Z hlediska strategického významu naší společnosti je nutná především podpora studentů VŠ technického směru (konstrukce, technologie, průmyslové inženýrství…)

Co nabízíme?

  • možnost zpracování bakalářské či diplomové práce v podmínkách České zbrojovky a.s.
  • výběr vhodného tématu a konzultanta pro zpracování bakalářské či diplomové práce
  • výkon bezplatné povinné odborné praxe či stáže
  • po absolutoriu VŠ perspektivní uplatnění v rámci firmy dle požadavků a.s.
  • placené brigády v době letních prázdnin dle podmínek a.s.
  • možnost získání stipendia v případě úspěšného absolvování výběrového řízení

Hlavní kritéria pro zařazení do výběrového řízení:

  • zaslání žádosti o zařazení do programu
  • zaslání strukturovaného životopisu s uvedením případných dosažených úspěchů v rámci studia či praxe
  • student je na základě vyhodnocení těchto podkladů vyzván k osobnímu pohovoru, kde je informován o dalších podrobnostech výběru

V případě Vašeho zájmu zapojit se do nabízeného programu zasílejte písemné požadavky na elektronickou adresu: vaculikovav@czub.cz

případně:

Česká zbrojovka a.s.
Vladimíra Vaculíková

Rozvoj zaměstnanců
Svatopluka Čecha 1283
688 27 Uherský Brod