Linka compliance

S vědomím povinnosti kontrolovat a rozvíjet dodržování právního řádu a morální a etické zásady Česká zbrojovka a.s. zavádí jednotný systém sdělování podnětů k prověření nekalého jednání ve formě níže uvedených kanálů, prostřednictvím kterých může kdokoliv (zaměstnanec, partner, návštěvník areálu, zainteresovaná osoba, atd.) takové jednání sdělit.

 

Česká zbrojovka a.s. považuje za nekalé jednání to, které je způsobilé přivodit újmu České zbrojovce a.s., jejím zaměstnancům, obchodním partnerům či jinak spřízněným osobám mající vliv na trestní odpovědnost společnosti. Mezi základní kategorie nekalého jednání patří:

 • porušování právních a interních předpisů,
 • podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkreslování a ovlivňování auditu,
 • porušování pravidel hospodářské soutěže,
 • jednání vedené při střetu zájmů,
 • jednání podporující korupci nebo k ní přímo vybízející, samotné korupční chování,
 • zpronevěra a krádeže finančního a movitého majetku,
 • nekorektní jednání v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 • falšování smluv,
 • zneužívání informací v obchodním styku,
 • akceptování pracovních podmínek, které jsou v rozporu s pravidly etického chování (např. porušování lidských práv),
 • poskytnutí neetických a nepravdivých informací (v rámci whistleblowingu), za účelem poškození jiné osoby či společnosti.

 

Pokud se rozhodnete takové jednání oznámit, máte následující možnosti:

a)      přímé sdělení formou e-mailové zprávy na adresu compliance@czub.cz

b)      vhozením podnětu do připravených schránek (pouze pro zaměstnance České zbrojovky a.s.)

c)      vyplněním následujícího formuláře

 

Compliance formulář

Vyplňte prosím následující údaje

 • (Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován)

 • (Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován)

 • (Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován)

* Povinné pole

 

Pokud budete chtít vědět, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, uveďte také své jméno a kontakt pro zaslání informace (vaše identifikace však nebude prozrazena).

Příjemcem podnětu bude vždy a jenom compliance officer, který každý podnět řádně prověří a v případě zanechání kontaktních údajů informuje oznamovatele o postupu řešení podnětu.