Program Junior Zbrojovák

Co je JUNIOR ZBROJOVÁK?


Stipendijní program určený pro studenty středních škol a učilišť - technických oborů.
Základem tohoto partnerství je praxe studentů v České zbrojovce. Vše vrcholí garancí pracovního
místa v České zbrojovce a finanční a materiální podporou studenta během studia na střední škole
či učilišti.


Kdy se můžeš stát JUNIOR ZBROJOVÁKEM?


Již od 1. ročníku studia na střední škole či učilišti.


Jak se stát JUNIOR ZBROJOVÁKEM?


Vyplň: 

Žádost o zařazení do studijního programu


Žádost odevzdej na sekretariát školy.


Jak probíhá praxe v ČESKÉ ZBROJOVCE?


Praxe v České zbrojovce probíhá formou placené školní praxe v rámci praktického vyučování,
popř. dobrovolné praxe.