Informační povinnost pro rok 2016

Prospekt dluhopisů CZUB

Oznámení úrokové sazby na 1. výnosové období

 Rozhodnutí ČNB

Změna adresy určené provozovny administrátora

 

Oznámení o svolání Valné hromady

 Zahájení výplaty 1. výnosového úroku

Oznámení úrokové sazby na 2. výnosové období

 

 

Zápis z valné hromady z 30.5.2016

 Informace o zaknihování akcií CZUB

 Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 dle IFRS

Oznámení o svolání valné hromady 8.12.2016

Zahájení výplaty 2. výnosového úroku

 


Zápis z valné hromady z 8.12.2016