Informační povinnost pro rok 2018

Pozvánka na valnou hromadu dne 11.12.2018

Oznámení úrokové sazby na 5. výnosové období

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zápis z valné hromady ze dne 29.5.2018

Zahájení výplaty 5. úrokového výnosu

Oznámení úrokové sazby na 6. výnosové období

Pozvánka na valnou hromadu dne 28.8.2018

Zápis z valné hromady ze dne 28.8.2018

Zahájení výplaty 6. úrokového výnosu

Zápis z valné hromady ze dne 11.12.2018

Pozvánka na valnou hromadu dne 21.12.2018

Zápis z valné hromady ze dne 21.12.2018