Informační povinnost pro rok 2017

 

Zahájení výplaty 4. úrokového výnosu

Oznámení úrokové sazby na 3. výnosové období

Oznámení o navýšení emise dluhopisů

 

Oznámení o svolání valné hromady 27.6.2017

 

 

Zahájení výplaty 3. úrokového výnosu 

 

Zápis z valné hromady z 27.6.2017

Oznámení úrokové sazby na 4. výnosové období

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 dle IFRS

Pozvánka na VH - 31.10.2017

Pozvánka na VH - 28.11.2017

Zápis z  VH - 30.10.2017

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů 

 Plná moc PO

Plná moc FO

Notářský zápis o průběhu schůze vlastníků dluhopisů konané 21.11.2017

Emisní podmínky schválené na schůzi vlastníků dluhopisů

Zápis z valné hromady z 12.12.2017