Informace pro dárce

Pokud Vás Česká střelecká nadace zaujala natolik, že máte zájem poskytnout nadaci dar, můžete využít těchto způsobů:

  1. Uzavření darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde. Po vyplnění identifikace dárce, darované částky a podepsání, zašlete, prosím, dvě vyhotovení smlouvy na adresu nadace uvedenou v záhlaví smlouvy. Po podepsání smlouvy za Českou střeleckou nadaci Vám jedno vyhotovení neprodleně vrátíme poštou.
  2. Zaslání darované částky na účet nadace: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod, číslo účtu: 43-7018080207/0100. Po obdržení daru Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dotazy a administrativu spojenou s poskytnutím daru Vám rádi zodpovědí a pomohou vyřídit členové správní rady, které můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky:

předseda:    Ing. Ladislav Britaňák, MBA      e-mail: britanak@czub.cz,    tel.: 572 655 000

člen:            JUDr. Vladimír Bačík, LL.M.      e-mail: bacik@czub.cz          tel.: 737 226 014

člen:             Ing. Radek Hauerland              e-mailhauerlandr@czub.cz

Daňové zvýhodnění

Dárci, kteří poskytnou České střelecké nadaci finanční dar, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

  • právnické osoby – podle § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně.
  • fyzické osoby – podle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.