Finanční výkazy

Účetní závěrka za rok 2014 dle IFRS

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 dle IFRS

Výroční zpráva za rok 2018

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 dle IFRS