Etický kodex

 Česká zbrojovka přijímá etický kodex jako morální závazek, kterým deklaruje svoje chování a postoj vůči veřejnosti, zaměstnancům a obchodním partnerům.

 

Vztahy s veřejností

 

 • Dodržujeme základní lidské hodnoty, obecně platná pravidla a zákony, jimiž se společnost řídí.
 • Máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí a informujeme své okolí o programu k jeho zlepšování.
 • Uvědomujeme si, že čestnost vůči všem subjektům je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce.
 • Poctivou a kvalitní prací vytváříme dobré jméno České zbrojovky na veřejnosti a navazujeme tím na dlouholetou tradici.
 • Se svěřeným majetkem nakládáme s péčí řádného hospodáře a ctíme princip soukromého vlastnictví.
 • Podáváme pravdivé informace o svých podnikatelských záměrech a dosažených výsledcích. 

 

Vztahy se zaměstnanci

 

 •  Vytváříme podmínky pro kvalitní mezilidské vztahy mezi spolupracovníky.
 •  Podporujeme profesní růst a sebevzdělávání.
 •  Dbáme o ochranu zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí.
 •  Je pro nás nepřípustné porušování lidských práv a svobod, nedodržování etických a kulturních norem, zákonů a interních předpisů.

 

Vztahy s obchodními partnery

 

 •  Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků a úroveň poskytovaných služeb je největší hodnotou, kterou od nás může zákazník získat.
 •  Obchodní partner od nás očekává čestný a profesionální přístup.
 •  Dané slovo má hodnotu písemné smlouvy a jeho plnění je otázkou naší cti.
 •  Neúčastníme se aktivit ani obchodních vztahů, které by mohly poškodit dobré jméno našich partnerů nebo České zbrojovky.