Hradba 2018

„Hradba 2018“ v České zbrojovce – skutečné strategicky významné prostory, skutečné nasazení. Tak cvičili příslušníci Aktivní zálohy AČR bojové situace v Uherském Brodě.

Od 18. do 20. dubna se v areálu České zbrojovky a.s. Uherský Brod uskutečnilo cvičení Aktivní zálohy (AZ) Armády České republiky nazvané „Hradba 2018“. Jeho cílem bylo střežení zbrojovky jakožto objektu důležitého pro obranu státu. Vrchol tohoto cvičení se uskutečnil v pátek 20. dubna, kdy proběhlo představení Aktivní zálohy, její role v rámci obrany státu a aktuálních trendů v rámci AČR. Následovala dynamická ukázka bezpečnostního incidentu, jehož podstatou byla snaha o vniknutí nepovolaných osob do střeženého areálu. Při modelových situacích přepadení byly používány palné zbraně se cvičnými náboji s akustickou a světelnou imitací ostré střelby.

Cvičení probíhalo zejména v okolí Haly M9 a vrátnice Havřice, kde vstupující osoby předkládaly své ID karty opravňující ke vstupu do areálu a podrobovaly se kontrole členům AZ.

„O obranyschopnost naší země se Česká zbrojovka a.s. stará nejen zajišťováním výzbroje pro naše vojáky a příslušníky dalších bezpečnostních složek. Je to pro nás i silný osobní závazek. Proto je naší starostí také to, aby měla armáda co nejlepší podmínky k přípravě na situace, které by mohly ohrozit každého z nás. Resortu ministerstva obrany umožňujeme výcvik přímo v areálu naší továrny, takže se cvičící vojáci mohou spoléhat na zcela reálné kulisy. Za pozornost pak určitě stojí, že vycházíme vstříc také našim zaměstnancům, kteří jsou v Aktivní záloze. Jako jediní v České republice svým záložníkům hradíme za dobu cvičení v rámci AZ plnou mzdu“, řekl Lubomír Kovařík, předseda představenstva a prezident společnosti Česká zbrojovka a.s.

„Aktuálně má aktivní záloha České republiky 2 444 příslušníků a zájem má stoupající tendenci. Jsou to lidé, kteří mají zájem bránit naši republiku a nejsou profesionálními vojáky.Aktuálního cvičení Hradba 2018 se po celé zemi zúčastnilo 1 200 příslušníků aktivní zálohy,“ uvedl brigádní generál Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopnosti ministerstva obrany. Cvičení pěší roty Krajského vojenského velitelství Zlín se v areálu České zbrojovky a.s. zúčastnilo 82 příslušníků Aktivní zálohy, z čehož 20 z nich se tohoto cvičení zúčastnilo vůbec poprvé.

 

D70_6730

D70_6743

D70_6746

D70_6764a

D70_6769

D70_6777a

D70_6783

D70_6910[1]