Aktivní zálohy mají v České zbrojovce zelenou

V listopadu loňského roku se v Olomouci uskutečnilo setkání náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Josefa Bečváře se zaměstnavateli, kteří dlouhodobě zaujímají pozitivní postoj a mají významnou zásluhu na činnosti aktivní zálohy. Mezi oceněnými firmami byla také Česká zbrojovka a.s.

Je vcelku logické, že největší výrobce střelných zbraní podporuje činnost aktivních záloh. Česká zbrojovka je významným dodavatelem zbraní Armádě ČR, mezi jejími zaměstnanci bychom rovněž našli nejednoho bývalého příslušníka armády nebo policie. Řada zbrojováků ještě absolvovala základní vojenskou službu, nemluvě o faktu, že mnoho zaměstnanců je držiteli zbrojního průkazu. Dochází tedy ke skloubení zájmů a požadavků jejich civilní profese s morální odpovědností za obranu a bezpečnost naší země.

Postupně byly přijaty zákony, které podporují činnost příslušníků aktivních záloh. Zákon také ukládá firmám povinnost umožnit členům aktivních záloh účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. V dnešní době to funguje tak, že zaměstnanec v době platnosti povolávacího rozkazu – jeho výkonu – čerpá v zaměstnání neplacené volno a od AČR pobírá služné, jehož výše se odvíjí od dosažené hodnosti v aktivních zálohách. Zaměstnavateli je následně přiznána finanční podpora.

V současné době se v České zbrojovce diskutuje o konkrétním přístupu firmy k příslušníkům aktivních záloh pracujících ve společnosti. „Naším cílem je dát zaměstnanci placené volno, tzn., pobíral by řádnou mzdu a k tomu by mu příslušelo služné dle hodnosti. Myslíme si, že zaměstnanci v aktivních zálohách si za reprezentaci České zbrojovky a za službu všem občanům vlasti takovýto přístup zaslouží,“ uvádí Ing. Josef Chovanec, ředitel řízení lidských zdrojů v České zbrojovce, a dodává: „Dalším krokem by mohlo být, že Česká zbrojovka nebude chtít po Armádě ČR refundaci a ani žádnou jinou kompenzaci, na kterou máme jako zaměstnavatelé nárok.“

Pokud by na podobný princip odměňování přistoupili ostatní zaměstnavatelé, byla by služba v aktivních zálohách mnohem atraktivnější a zájem o službu by určitě vzrostl.