Česká zbrojovka podporuje Road Show k obraně a bezpečnosti

Česká zbrojovka jako výrobce zbraní určených mj. k zajištění individuální i kolektivní bezpečnosti podporuje nejrůznější aktivity zaměřené na bezpečnostní politiku státu a hlavní směry její realizace. Jedním z podporovaných projektů je ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti krajů i celé ČR, jehož je Česká zbrojovka generálním partnerem.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít optimální řešení. Formát debat ROAD SHOW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl a který by svým dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct,“ reagoval na organizaci akce Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci České zbrojovky a.s.

První akce RSW 2017 se konala v Mladé Boleslavi a odstartovala sérii debat odborníků s veřejností na téma obrany a bezpečnosti, které se na pozadí aktuálních událostí žene do popředí zájmu každého občana naší země. Plánem realizačního týmu RSW 2017 je zavítat do každého kraje ČR s cílem zlepšit stávající situaci informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení této problematiky na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem. „Od projektu také očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země jako takové,“ upřesnil hlavní organizátor Adolf Kopřiva, ředitel neziskové organizace NIPOAB.