Česká zbrojovka: Zkoušky CZ 805 BREN byly standardní a úpravami jsme vycházeli vstříc AČR

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) uskutečnil v roce 2016 kontrolní akci pod číslem 16/05, která se týkala útočné pušky CZ 805 BREN a jejího zavedení do Armády ČR. V kontrolním zjištění úřadu jsou pak uvedeny jisté problémy týkající se mj. spolehlivosti této zbraně a průběhu kontrolních zkoušek. Česká zbrojovka a.s. jako výrobce zbraně CZ 805 BREN (útočné pušky UP) považuje za nezbytné vyjádřit se k závěrům kontrolního zjištění NKÚ.

Ve zjištění NKÚ shledává výrobce několik nepřesností a pojmových nesrovnalostí, které v rámci celé zprávy vyvolávají jiný dojem, než jak skutečný proces přezbrojování AČR zbraněmi CZ 805 Bren probíhal.

Kontrolní zkoušky proběhly v souladu s národním standardem TPVD 637 81 a standardem NATO AC 225 NATO. Národní norma je mnohem náročnější než norma NATO. Proto také řada zbraní zavedených do používání v NATO v našich „českých“ kontrolních zkouškách neobstojí. Příkladem může být i ve zprávě NKÚ uvedené opakované výběrové řízení na přesnou pušku, při kterém již třikrát neobstály zbraně renomovaných zahraničních výrobců. V těchto výběrových řízeních se Česká zbrojovka a.s. umístila na druhém místě.

CZ 805 BREN všemi kontrolními zkouškami prošla a splnila veškeré požadované testy s jednoznačným výsledkem VYHOVUJÍCÍ. Pokud metodické pokyny umožňují opakování dílčí zkoušky například pro vadu střeliva nebo pro statisticky kalkulovanou vadu materiálu, jedná se o standardní proces testování. Konstatování nebo naznačování směřující k možnosti konstatování, že jde o nedokonalou zbraň, není seriózní a vychází z neznalosti zmíněné normy a pravidel zkoušek a testů. Při tak rozsáhlém záběru, kterým se NKÚ zabývá, se to může stát. Je spíše překvapující, že se zpráva, která řeší využívání peněžních prostředků resortem MO ČR, zabývá až takto technickými detaily.

Po absolvování kontrolních zkoušek se uskutečnily zkoušky vojskové, kdy zbraně testovali příslušníci AČR. Zde se opravdu vyskytovaly různé názory a vznikaly další požadavky na zbraň, příslušenství i optiku. Předmětem vojskových zkoušek je primárně určit, zda zbraň a příslušenství splnily požadavky zadání kupní smlouvy. V tomto případě bylo konstatováno, že zmíněné požadavky byly splněny na 100 %. V těchto fázích se také objevil fenomén nekonzistentní představy na zbraň a příslušenství. Jedná se o běžnou záležitost. Vojáci mají různé zkušenosti a díky tomu i různé požadavky. Potřeby a zkušenosti výsadkových vojsk se zákonitě liší od požadavků vojsk pozemních. Při hlasování 13 členné komise střelců a vojáků byl běžným poměr hlasů 7:6. Ne vždy se řešila pouze zbraň. Často se jednalo i o příslušenství. Například sumky na zásobníky, zda je vkládat směrem dolů nebo nahoru, zda na dva nebo tři zásobníky. Zda pouzdro na suchý zip nebo sponu, zda rukojeť na zbraň s dvojnožkou malou nebo větší. U zbraní byl řešen požadavek na teleskopickou pažbu, kterou zadávací dokumentace neřešila. Česká zbrojovka a.s. všechny požadavky vyslyšela a dobrovolně se zavázala je doplnit tak, jak vojáci požadovali. A to přes skutečnost, že tuto povinnost vzájemná smlouva neukládala. Jakákoliv kritika v této věci je ve směru k výrobci nepochopením systému zkoušení a jejich závěrů. Je rozdíl, když něco není splněno dle smlouvy a výrobce to musí napravit nebo když něco není požadováno a výrobce to ke spokojenosti zákazníka a konečných uživatelů dodá nebo změní.

Považujeme za nešťastná obecná tvrzení, že se v průběhu přezbrojování vyskytly problémy, a to bez bližší specifikace o jaké problémy se jedná. Zavedení nových výrobků vždy provázejí tzv. technické potíže. Zbraně jako vysoce sofistikované produkty netvoří výjimku. A v tomto případě se jednalo navíc o přechod z ráže 7,62x39 mm používané v pušce vz. 58 na ráži 5,56x45 mm používanou v rámci NATO.

Obsluha nových zbraní je diametrálně odlišná vzhledem k jejich konstrukčnímu řešení. CZ 805 Bren má obdobně jako ostatní zbraně v ráži 5,56x45 mm uzamčený rotační závorník. Tento je obecně náchylnější na nečistoty a vyžaduje důslednější údržbu. S novými UP se měnil také systém a použití mazacích a konzervačních prostředků. Především se však změnil způsob střelby a rektifikace zbraně. Balistická dráha střely je naprosto odlišná. U nové UP je možno vést střelbu na větší vzdálenosti, a to až 500 m, což však vyžaduje jiné návyky při nastřelování (rektifikaci zbraně).

Nedodržení nových postupů může vést ke zvýšené závadovosti nebo ke zmíněným „problémům“. Je však nutné odmítnout, že pracovní tým odborníků vznikl z důvodů nestandardních problémů. Tento tým vznikl právě na základě zkušeností výrobce a zkušeností ostatních armád NATO při zavádění obdobných zbraní. Vstřícné prozákaznické kroky výrobce byly nad rámce povinností vyplývajících ze smlouvy a Česká zbrojovka a.s. je činila na vlastní náklady mimo jiné kvůli referenci péče o národní armádu.

Tuto skutečnost potvrdil i náročný test provedený AČR na zbraních používaných v Afghánistánu. Zbraně byly za účasti novinářské veřejnosti podrobeny naprosto brutálnímu testu, přesahujícímu všechny požadavky standardů NATO, a bylo vydáno povolení je i zničit. Zbraně byly vláčeny pískem, vodou, blátem a stále střílely bez zvýšených závad. Bylo konstatováno, že závady v misi vznikaly nevhodným střelivem a nedokonalou údržbou nosiče závorníku. Zpřesněním postupu čištění a údržby zbraní závady vymizely.

Dále je nutno uvést, že zadání nové UP bylo specifikováno již v roce 2008. Technické zadání bylo poplatné době svého vzniku. Je s podivem, že u optických přístrojů zpráva NKÚ generační zastarávání připouští, a to v kratším období než u zbraně. Během této doby se postupně vyvíjejí požadavky na zbraňové systémy včetně příslušenství, na materiály i jejich technologické zpracování, což má zákonitě významný vliv na konečný produkt.

Zmiňované požadavky AČR na změnu zbraně nevznikly v jednom okamžiku. Přicházely postupně na základě zkušeností ze zahraničních misí i domácího výcviku a také s porovnáváním s konkurenčními zbraněmi. Je spíše na pochvalu, že jak vojáci, tak výrobce společně implementovali všechny poznatky z posledních konfliktů, kterých se příslušníci AČR účastnili, do modernizace a dalšího vylepšování zbraně. Současným společným výsledkem této práce mnoha specialistů je modernizovaná zbraň CZ Bren 2, která v mnohém předčí útočné pušky aliančních spojenců. Pevně věříme, že na své zbraně jsou a budou naši vojáci hrdi a naši spojenci v NATO nám je budou závidět.