Aktivní zálohy Armády ČR a příslušníci Policie ČR cvičili v České zbrojovce

Ve dnech 13. až 16. listopadu 2016 probíhalo v České zbrojovce a.s. cvičení aktivních záloh Armády České republiky. Námětem této akce byla  ochrana výrobního areálu.

Cvičení štábu Krajského vojenského velitelství Zlín s podřízenou jednotkou aktivní zálohy bylo zaměřeno na střežení nevojenského objektu důležitého pro obranu státu. Jeho cílem bylo střežení a obrana areálu výrobního závodu České zbrojovky v Uherském Brodě. Vojenské cvičení probíhalo za použití zbraní, cvičného střeliva a imitační munice při dodržení bezpečnostních opatření a stanovených nařízení.

Hlavní část cvičení probíhala v pondělí 14. listopadu a v úterý 15. listopadu. Občané Uherského Brodu se v tyto dny mohli setkat s uniformovanými vojáky a příslušníky Policie ČR a jejich vozidly. V úterý tuto akci navštívil také hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek, který zhlédl ukázku výcviku vojáků v záloze při ostraze areálu.

Toto cvičení se uskutečnilo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. ledna 2009, kdy byl výrobní areál podniku Česká zbrojovka a.s. vzhledem ke svému strategickému významu pro obranu České republiky zařazen na území Zlínského kraje mezi nevojenské objekty důležité pro obranu státu.