V Peru budou montovat pistole České zbrojovky

Česká zbrojovka a.s. zaznamenala výrazný úspěch v latinskoamerickém regionu. V peruánském armádním závodě FAME v Limě byl slavnostně otevřen samostatný prostor pro montáž a opravy pistolí České zbrojovky Uherský Brod. Česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a v minulých měsících vyškolila technický personál, čímž byla zahájena dlouhodobá výrobní a technologická spolupráce.

Jedná se o první investiční spolupráci mezi českou a peruánskou firmou v perspektivním oboru obrana a „o první případ zahájení technologické spolupráce České zbrojovky Uherský Brod v celém regionu Latinské Ameriky“, zdůraznila obchodní manažerka společnosti pro Latinskou Ameriku Marcela Riosová. Výrobní spolupráce včetně dalších transferů know-how a licencí se má v následujících 15 letech postupně prohlubovat, přičemž přidaná hodnota vytvořená v Peru tak poroste až k 40 %.

Slavnostního zahájení se za peruánskou stranu zúčastnil generální ředitel FAME plukovník Armando Rincón Moretti, dále náčelník generálního štábu pozemních a vzdušných sil, vrchní armádní inspektor, šéf pro vyzbrojování peruánské národní policie a ředitel národního úřadu pro kontrolu zbraní pro civilní účely (SUCAMEC). Za českou stranu byli kromě obchodního týmu a specialistů České zbrojovky přítomni pracovníci českého velvyslanectví – zástupkyně velvyslance Kamila Hrabáková a 2. tajemník Jan Vejmelka.

Generální ředitel peruánského partnerského závodu FAME plukovník Armando Rincón Moretti ve svém projevu mj. velmi ocenil, že jeho podnik bude nyní moci kompletovat, poskytovat servis a realizovat odbyt proslulých českých zbraní na peruánském a následně i regionálním trhu.

„Zahájení výrobní spolupráce je významným momentem rozvoje bilaterálních vztahů v oblasti obrany a bezpečnosti, které se v posledních letech zároveň staly předmětem více strukturovaného dialogu mezi našimi zeměmi, přičemž úzká komunikace nyní probíhá též na úrovni ozbrojených sil“, uvedl již dříve k české investici velvyslanec České republiky v Limě Pavel Bechný.

IMG_20160824_111308_HDR

IMG_20160824_112028_HDR

IMG_20160824_115636_HDR

IMG_20160824_122712_HDR