Strážníci městské policie absolvovali rozšířený střelecký výcvik

Strážníci městské policie provádějí při svém povolání množství různých činností. K řadě oprávnění, kterými disponují, patří také oprávnění nosit střelnou zbraň. Použití zbraně je zákonodárcem chápáno až jako krajní donucovací prostředek a není nijak upraven rozsah a obsah střelecké přípravy strážníků. Při prvotním rekvalifikačním kurzu sice čekatel projde základním výcvikem, ale nadále zákon vyžaduje pouze jednou za rok zajistit cvičné střelby.

„Chtěli jsme připravit strážníky na použití zbraně i ve ztížených podmínkách, mnohdy velmi vzdálených pohodě a zázemí střelnice. Proto jsme využili nabídky k dvoudennímu tematickému výcviku strážníků, která přišla od České zbrojovky Uherský Brod. Výcvik se konal pod vedením zkušených lektorů přímo na střelnici na Maršově,“ uvedl velitel městské policie Radek Šustek.

Obsahem výcviku byly nejen běžné techniky jako je střelba ze základní a pohotovostní polohy, ale také dynamická střelba, palba z otočky, se změnou polohy a v pohybu za nestandartních podmínek. Součástí školení byl také nácvik správného postupu a zručnosti při přebíjení zbraně nebo odstraňování závad na zbrani.

Cílem cvičení bylo zdokonalení a posun v odbornosti a připravenosti strážníků městské policie na vyšší úroveň. Aby získané dovednosti nejen udrželi na stávající úrovni, ale také dále rozvíjeli, plánuje vedení městské policie toto cvičení pod heslem “těžce na cvičišti, lehce na bojišti” zařadit do pravidelných školících plánů.

Že se nejednalo jen o další nudnou zbytečnost a že uspořádání tohoto cvičení byl krok správným směrem, dokladuje spokojenost samotných účastníků. Ti si pochvalovali nejen profesionalitu lektorů České zbrojovky, ale zejména jejich osobní přístup během výcviku a schopnost předat vlastní dovednosti.

‎"Velmi si vážím zodpovědné a mnohdy nelehké práce našich policistů, ať už městských nebo státních. Všem ozbrojeným složkám je naše společnost Česká zbrojovka a. s vždy otevřená. Byl jsem velmi rád, že jsme mohli zástupce Městské policie Uherského Brodu přivítat, ukázat jim alespoň část výrobního sortimentu firmy, vzájemně si vyměnit zkušenosti. Spolupráce mezi Českou zbrojovkou a. s. a městem Uherský Brod má dlouhou tradici a mým záměrem je tuto spolupráci stále prohlubovat," uvedl generální ředitel České zbrojovky Lubomír Kovařík, který toto cvičení osobně inicioval.

Zdroj: Město Uherský Brod

_DSC8167

_DSC8176

_DSC8172

_DSC8184

_DSC8193