Realizace dodávek balistických vest pro Armádu České republiky

Rekapitulace

 

Výběrové řízení

Smluvní vztah s Ministerstvem obrany ČR je uzavřený na dodávku celkem 2 291 kusů balistických vest v hodnotě 68.078.000 Kč. Česká zbrojovka a.s. (CZUB) vyhrála ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem obrany ČR na základě nejvýhodnější nabídky.

Balistická vesta, která tendr vyhrála, splňuje ve všech ohledech podmínky a parametry definované AČR. Z hlediska balistické odolnosti plní normu NIJ 01.01.04 na úroveň IIIA, která chrání vojáky proti střelám až do ráže. 44 Magnum a v místě vložených panelů na úroveň IV tj. v ráži .30 M2AP, pro srovnání u nás spíše podobné střelivo 7.62x54 mm AP (armour piercing) tedy střelivo s vysokou průrazností.

Samotná vesta ochranná modulární určená pro AČR pak vychází z produktové řady taktických balistických vest CZ Combat odzkoušených v reálných bojových podmínkách v Iráku, Afghánistánu, ale také náročných podmínkách tropického prostředí Jižní Ameriky.

Vývoj a výroba vest CZUB

Česká zbrojovka a. s. vyrábí a dodává taktické balistické vesty do armád, speciálních jednotek a policie řady státu již od roku 2011. Používají je například ozbrojené složky Kazachstánu, Vietnamu či speciální protiteroristické jednotky Mexika. V letech 2012 až 2015 dodávala Česká zbrojovka a.s. i taktické vesty pro některé speciální útvary Ministerstva obrany ČR, Ministertva vnitra ČR a Ministerstva financí ČR. Ve světovém měřítku jsou vesty České zbrojovky dodávány do cca 90 zemí. V řadě zemí se pak účastníme významných projektů v rámci přezbrojení celé armády.

Firma se specializuje především na taktické balistické vesty pro speciální jednotky, které kladou požadavky na vysokou odolnost, komfort nošení v extrémních podmínkách horka a vlhka a především nízká hmotnost.

Česká zbrojovka investovala v minulých letech vysoké finanční prostředky do vlastního vývoje. Díky tomu a také spolupráci s největšími světovými výrobci balistického materiálu jako jsou DSM Dyneema z USA, Teijin z Norska a Japonska a FMS z Izraele je Česká zbrojovka a.s. schopna dosáhnout nízkých cen. Zároveň ale vždy při zajištění vstupních materiálů drží požadavky na zajištění kvality, ale hlavně balistické odolnosti.

Výrobci balistiky pak vyrábí vstupní materiály na základě specifikace České zbrojovky a.s. nebo ve spolupráci s ní a na trh jsou distribuovány nové balistické vložky s velmi nízkou hmotností a vynikající ergonomií. To vše se děje ruku v ruce s aplikací nových poznatků z ozbrojených konfliktů, které jsou zase použity do textilní funkční části balistické vesty.

Od roku 2015 spolupracuje CZUB na vývoji a výrobě vest výhradně se společností 4M Systems s.r.o.

Popis Taktické balistické vesty - CZ 4M

Vesta nabízená Českou zbrojovkou konstrukčně vychází z vesty vyvinuté společností na základě požadavků speciálních jednotek AČR. Ojedinělá konstrukce nabízí oproti klasickým systémům několik výhod:

  • Zapínání vesty není řešeno velkými plochami suchého zipu, takže oblečení vesty je nejen velmi tiché, ale především velmi rychlé. V zásadě se jedná o nejrychlejší možné oblečení vesty na světě. Tato vlastnost se hodí v situacích kdy je napadena základna a je nutné se co nejrychleji připravit k obraně.
  • Vesta je konstruována tzv. anatomickým střihem. Díky této konstrukci se hmotnost vesty rozkládá na hruď a záda uživatele a nedochází k nadměrnému zatěžování ramenních partií jako u vest vyráběných tzv. na plocho.
  • Ventilace, odvod tepla a vlhkosti z prostoru mezi tělem uživatele a vnitřní stranou vesty jsou řešeny pomocí 3D síťoviny.
  • Samozřejmostí je odnosové madlo na zadní části vesty, integrovaný zádový vak na vodu nebo inovovaná nosná vazba pro připevnění pouzder na vybavení. Tato inovovaná vazba poskytuje zdokonalené maskování oproti standardní molle vazbě nebo křížové vazbě.
  • Součástí vesty je rychlo-odhozový systém, který umožňuje odhoz vesty během několik vteřin v případě zranění, hoření nebo jiné urgentní potřeby. Ohoz může provést uživatel, ale také například zdravotní personál pokud je voják raněn nebo v bezvědomí. Vesta jako celek je jednou z nejkomfortnějších vest na světě.

Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky slouží k ověření technických parametrů balistické vesty.

Kontrolní zkoušky proběhly v průběhu měsíce dubna 2015 pod vedením komise jmenované MO ČR složené za zástupců vojenský útvarů, specializovaných útvarů MO ČR, Úřadu pro katalogizaci, standardizaci a státní ověřování jakosti. Kontrolní zkoušky byly realizovaných ve VVU Brno, TZU Brno, VTUVM Slavičín a jiných Byly prověřeny všechny technické parametry Přílohy č. 2 smlouvy. č. 155410010 s vyhovujícím výsledkem (zadávací dokumentace, příloha smlouvy a závěrečná zpráva z kontrolních zkoušek je k dispozici v rámci TK).

Technické parametry balistického materiálu, látek stejně jako všechny ve smlouvě uvedené parametry materiálu (přibližně 44 druhů materiálu) byly předmětem testů v rámci 22 různých zkoušek. Všechny protokoly jsou dostupné v závěrečném protokolu z kontrolních zkoušek.

V rámci balistických testů bylo rozstříleno 11 souprav balistických vest, 44 balistických plátů což je dvojnásobné množství než požaduje standard NIJ 0101.04 Na celkový počet 2 300 vest jde o neobvykle vysoké procento. Standardně se dělá jeden test dle NIJ 0101.04 vyžadující rozstřílení maximálně pěti vest.

Vojskové zkoušky

Vojskové zkoušky slouží k ověření uživatelských vlastností vojáky AČR.

V rámci vojskových zkoušek bylo ze strany konečných uživatelů vzneseno několik požadavků na konstrukční změny vesty, které CZUB akceptovala přesto, že nebyly předmětem zadávací dokumentace. Jednalo se o úpravu balistické ochrany bederní části. Vojáci upřednostňovali komfort v sedu při jízdě ve vozidle na úkor maximální krycí plochy balistické ochrany. Zadávací dokumentace totiž požadovala maximální krycí balistickou plochu. Podle požadavku vojáků byla upravena konstrukce vesty VOM v plném rozsahu.

VOM hodnotili příslušníci z osmi útvarů AČR, mimo jiné 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, speciálních sil či Vojenské policie. Celkem bylo testováno 27 vest, cca 120 vojáků vyhodnotilo vestu jako VYHOVUJÍCÍ. (závěr vojskových zkoušek je k nahlédnutí v rámci TK).

Výroba a výrobci

Integrátorem balistických vest je společnost 4M Systems s.r.o. Jedná se o servisní organizaci České zbrojovky, kapitálově je propojena se společností Česká zbrojovka a.s.

4M Systems má se zbrojovkou exkluzivní smlouvu na vývoj a výrobu textilních nosičů a integraci balistické ochrany.

U společnosti 4M Systems byly provedeny audity kvality a prověřeny systémy jakosti stejně jako u všech významných partnerů a dodavatelů společnosti Česká zbrojovka a.s.

Společnost 4M Systems zajištuje výrobu textilních částí balistické vesty na základě její výrobní a technologické dokumentace ve svém řetězci auditovaných výrobců v závislosti na kapacitě a množství výroby. V případě výroby pro MO ČR vyrábí u svého partnera společnosti Protoservis spol. s. r. o., která má řadu dobrých referencí a vysokou úroveň procesů řízení kvality výroby. Tato společnost se zabývá vývojem a výrobou potřeb pro outdoor a především horolezectví, kde je požadována nejvyšší kvalita šití. Zároveň má velké zkušenosti s dodávkami pro státní složky Slovenské republiky. Mezi její dlouholeté zákazníky patří: Slovenské dráhy, Polícia Slovenské republiky, Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranná službu a další.

U společnosti Protoservis s.r.o. byl realizovaný standardní dodavatelský audit ze strany České zbrojovky a.s. s výsledkem vyhovující a hodnocením velmi dobré.

Materiál textilní části (látka) je od Českého výrobce Štancl s.r.o. a český obranný standard tedy samotné maskování bylo na látku naneseno v české společnosti CNM s.r.o. V rámci kontrolních zkoušek byly parametry látky prověřeny v akreditované zkušebně s výsledkem vyhovujícím. (protokoly z akreditované laboratoře jsou k nahlédnutí v rámci TK).

Nad rámec těchto zkoušek byly Úřadem odebrány vzorky, které byly na podzim 2015 změřené v akreditované laboratoři, opět s výsledkem vyhovující. Úřad má protokoly k dispozici. (protokoly z akreditované laboratoře jsou k nahlédnutí v rámci TK).

Jediným materiálem ze zahraničí je podšívka z Jižní Koreje, popruhy jsou z České republiky od společnosti STAP s.r.o. (dokumenty o původu materiálu jsou k nahlédnutí v rámci TK).

Výrobce balistických plátů je společnost NUROL Technologies Inc., která vyrábí pláty na základě specifikace CZUB. Jedná se o světově známého výrobce, který mimo balistických plátů vyrábí komponenty pro obrněná vozidla, pancéřované osobní vozy a další technologie balistické ochrany jako neprůstřelné skla apod. Jejími zákazníky jsou ozbrojené složky v rámci NATO a světoví výrobci obrněné techniky. Nurol Holding je společnost s obratem 500 mil. USD a se 40 pobočkami po celém světě.

Balistické pláty mají vysokou kvalitu a jedná se o technologicky pokročilá řešení na bázi směsi Boron Carbidu, vyráběné za vysokých teplot a tlaku, což se dá prokázat certifikáty o plnění standardů NATO. Pláty jsou při výrobě kontrolovány metodou subsonického testu, který odhaluje případné vnitřní praskliny. Jedná se o technologii, která je unikátní a zajišťuje vysokou kvalitu.

Na výrobu plátů bylo vyžádáno státní ověřování jakosti v zahraničí, GQAR (Government Quality Assurance Representative, obdoba českého Úřad pro státní ověřování jakosti, dále jen Úřad), který provedl odborný dozor nad výrobou podle standardu NATO - AQAP 2120. Vše bylo zakončeno balistickým testem a akreditovanou zkouškou dle NIJ 0101.04. Navíc ve skoro dvojnásobném počtu než uvedený standard ukládá. Všechny balistické testy splnily požadavky normy NIJ 0101.04.

Balistická ochrana měkká je vyráběna na základě specifikace CZUB ve společnosti AR KOMPOZIT, která je exklusivní partnerskou společností společnosti NUROL Technologies Inc. Výrobní komplexy obou společností jsou v Turecku v hlavním městě Ankara. Pozn. balistická vesta musí být podrobena balistickému testu dle NIJ 0101.04 vždy společně měkká balistika i pláty.

Celkově bylo podrobeno testům v rámci kontrolních zkoušek a v rámci výroby 11+11 souprav balistických vest ve dvou zkouškách a střelecky testováno 88 balistických plátů. Na celkový počet 2 300 vest jde o neobvykle vysoké procento.

Česká zbrojovka disponuje stejně jako Úřad protokolem CoC (Certificate of Confromity), který byl vydán zahraničním úřadem potvrzujícím, že jsou splněny všechny požadavky odborného dozoru.

Balistické vesty od České zbrojovky splňují i dodatečnou ochranu proti střepinám, které jsou jednou z největších hrozeb v současných konfliktech. Tato ochrana nebyla ve výběrovém řízení požadována, ale Česká zbrojovka a.s. ji na vlastní náklady do projektu zakomponovala (dle standardu NATO - STANAG 2920), protože ochrana vojáků v konfliktu je pro ni prioritní.

Balistický materiál (měkké vložky) od CZUB je AČR dodáván v souladu s normou NIJ 0101.04, která je požadována zadávacími podmínkami, a také v souladu s normou NIJ 0101.06, která stanovuje přísnější požadavky na životní cyklus. Podle tohoto nového standardu se vesta testuje formou takzvaných rotačních bubnů. V těch se simuluje používání vesty tak, jako by byla nošena přibližně pět let a poté se provádí balistický test. Tento jednoznačně kvalitnější a dražší materiál dodává Česká zbrojovka Armádě ČR dobrovolně na svoje náklady, čímž značně zvyšuje bezpečnost balistické vesty nad požadovanou úroveň.

Průběh plnění dodávek do AČR

Česká zbrojovka a.s. nezpůsobila žádné prodlení při plnění smlouvy. Smluvní pokutu zmiňovanou ve sdělovacích prostředcích považujeme za nedůvodnou a neoprávněnou. Zpoždění je zapříčiněno několika faktory.

Během vojskových zkoušek požadoval uživatel (AČR) provedení některých úprav vest nad rámec specifikace. Jednalo se o úpravu balistické ochrany bederní části. Vojáci upřednostňovali komfort v sedu při jízdě ve vozidle na úkor maximální krycí plochy balistické ochrany, přičemž zadávací dokumentace požadovala maximální krycí balistickou plochu.

Dále se prováděly změny jako posun odhozového madla do středu vesty, zúžení balistické plochy v oblasti hrudníku pro lepší komfort střelby z pistole při použití obou paží. Jelikož byly návrhy na změnu odůvodněny zvýšením komfortu uživatelů, Česká zbrojovka se je rozhodla akceptovat a na vlastní náklady provést, protože – podobně jako v jiných obchodních případech – nejdůležitější je spokojenost uživatele.

Klíčovým důvodem zpoždění dodávek je však přerušení dozorové činnosti Úřadu pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úřad) dne 10. září 2015.

 

Česká zbrojovka a.s. shledává přerušení jako nedůvodné, protože nedošlo k žádnému porušení smlouvy z její strany nebo neplnění požadavků MO ČR nebo Úřadu.

 

Uvedeným důvodem Úřadu pro přerušení dozorové činnosti, byla stížnost společnosti 4M Systems s.r.o. (dodavatele látky) na neoprávněný postup zástupce Úřadu při dozorové činnosti. Přerušením dozorové činnosti Úřadu, došlo k zastavení rozpracované výroby a tím k přerušení plnění smlouvy.

Následné Rozhodnutí bylo vydané Úřadem až po termínu plnění I. etapy dodávek tj. 13. října 2016. Toto rozhodnutí vykazovalo právní i věcné vady, ale především z něho bylo nejasné, zda a jak Úřad naváže na již rozpracovanou výrobu, která byla 10. září 2015 přerušena. Vzhledem k těmto nejasnostem se CZUB proti tomuto Rozhodnutí odvolala.

Ke dnešnímu dni není ve věci o odvolání CZUB pravomocně rozhodnuto. Současný výklad Úřadu, že požaduje výrobu veškerého materiálu od jeho prvopočátku, je pro CZUB neakceptovatelný, protože nenavazuje na již rozpracovanou (a Úřadem ověřenou) výrobu, a to včetně balistického materiálu na kterém byl realizován odborný dozor dle standardů NATO v zahraničí. Vzhledem k nejednotnému výkladu k již prováděné a následně přerušené dozorové činnosti společnost Česká zbrojovka a.s. uplatnila žalobu u správního soudu.

Česká zbrojovka a.s. nyní čeká na rozhodnutí soudu a na další postup Úřadu s tím, že rozpracovaná výroba je od sporného přerušení činnosti Úřadu ve stavu zhotovení z cca 85% a celá zakázka může být dokončena v řádu 4 až 6 týdnů.