Reakce společnosti Česká zbrojovka a.s.

Reakce společnosti Česká zbrojovka a.s. na článek předsedy Sekce výstroj Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a ředitele společnosti Intercolor a.s. Ing. Růčky uveřejněného v Parlamentnilisty.cz. pod názvem:

„Skuteční čeští výrobci nemají důvod si stěžovat“

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=426119

Česká zbrojovka a.s. nebyla přispěvatelem do žádného ze zmíněných článků. Přes tuto skutečnost se Ing. Růčka ve svém článku vyjadřuje neprofesionálním a neetickým způsobem o společnosti Česká zbrojovka a.s. Jeho konstatování zpochybňují kvalitu dodávaných výrobků, naznačují, že mohla být při jejich výrobě nebo při výrobě vstupního materiálu zneužita práva dalších osob.

Nepravdivými informacemi a spekulacemi naznačuje, že může být při použití výrobků společnosti ohrožen život nebo zdraví uživatele.

Shledáváme tento způsob vyjadřování jako naprosto nepřijatelný navíc pokud je zaštiťován funkcí předsedy Sekce Asociace obranného bezpečnostního průmyslu, čímž je tato funkce dehonestována a zneužita pro privátní potřeby a neseriózně vedený konkurenční boj neúspěšného výrobce a poraženého uchazeče výběrového řízení.

Vzhledem k vážnosti obvinění a osočení ve zmíněném článku, využije a to zcela výjimečně, společnost Česká zbrojovka a.s. všechny právní kroky k obraně svého dobrého jména a pověsti.

Zároveň touto cestou vyzývá Prezidenta AOBP RNDr. Jiří Hynka k prověření porušení stanov IV odstavec 6) AOBP předsedou sekce výstroj.