Česká střelecká nadace
  • русский
  • espanol
  • english
  • deutsch
  • česky

Novinky

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či připomínek v oblasti médií nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: pr@czub.cz

CZ NEWS

Oficiální reakce České zbrojovky a.s. na článek uvedený v Haló Novinkách

Česká zbrojovka a.s. považuje za nezbytné reagovat na článek „Půldruhé miliardy za pušky”, který vyšel dne 5.1.2010 v Haló novinách. Autor článku (jel) v něm popisuje právě probíhající tendr ministerstva obrany na nákup nových útočných pušek pro potřebu Armády ČR. Mimo jiné autor uvádí:

„V minulosti naše zbrojovka opakovaně upozorňovala, že ministerstvo by mělo přihlížet i k tomu, že v jejím případě jde o domácího výrobce. Zvláště v době ekonomické krize by zakázka pro zbrojovku znamenala jistotu práce pro její zaměstnance, a měla také pozitivní vliv na situaci na Uherskobrodsku. Dodejme, že zvyšovat zaměstnanost na výrobě zbraní, určených k zabíjení lidí, je obludné.

Zbrojovka standardně na invektivy nereaguje, nicméně v tomto případě je poslední věta prezentována nikoli jako citace třetí strany, ale jako osobní názor redaktora (a tedy patrně i Haló novin) a Česká zbrojovka a.s. proto cítí potřebu zaujmout k ní oficiální stanovisko. Česká zbrojovka a.s. především považuje takto formulované vyjádření za naprosto demagogické.

V první řadě je totiž nutné uvést, že konkrétně útočná puška CZ 805 BREN A1 je nabízena Armádě ČR. Tedy bezpečnostní složce právního a demokratického státu, která se od pádu totalitního režimu vysoce profesionalizovala, přičemž jejím posláním rozhodně není „zabíjet lidi“, nýbrž chránit demokratické zřízení, životy a svobodu občanů České republiky a spojeneckých států. Přispějí-li plnění těchto úkolů pozitivně také zbraně dodané Českou zbrojovkou a.s., bude to pro její zaměstnance ta největší čest.

Česká zbrojovka a.s. přitom skutečně považuje za přirozené, aby stát v takto strategicky zásadním tendru preferoval tuzemského výrobce, disponuje-li výrobkem co do kvality a ceny srovnatelným se zahraniční konkurencí. Jiné státy k této praxi běžně přistupují. Česká zbrojovka a.s. v podobě CZ 805 BREN A1 tímto výrobkem disponuje a kromě dobré kvality a výhodné ceny je schopna nabídnout také spolehlivý servis a dobrou dostupnost náhradních dílů. Sociální rozměr (udržení zaměstnanosti a sociální stabilita v regionu) přitom zůstává vedlejším, nicméně pro Českou republiku nezanedbatelným pozitivním efektem.

Odhlédneme-li od tohoto konkrétního tendru, může Česká zbrojovka a.s. ujistit veřejnost, že rozhodně nenabízí své výrobky vládám, které ovládají své státy prostřednictvím diktatury a které své zbraně obracejí nikoli proti vnějšímu agresorovi, nýbrž proti svým vlastním občanům. Uherskobrodský podnik dbá velmi přísně na dodržování licenční politiky České republiky a Evropské unie, zároveň však ctí vlastní morální principy, které mu zapovídají prodávat zbraně tam, kde existuje relevantní obava z jejich zneužití. Výše citovaného redaktora Haló novin může navíc Česká zbrojovka a.s. ujistit, že toto platí v první řadě pro státy zmítané komunistickou tyranií, jmenovitě například Kubu, Bělorusko či Severní Koreu.

Obecně platí, že každá zbraň je svému okolí tak nebezpečná, jak nebezpečná je osoba, která ji ovládá. V rukou šílence může být rozjetý nákladní vůz stejně nebezpečný jako střelná zbraň. Tím rozhodně nebagatelizujeme fakt, že zbraň může být zneužita a proto musí stát pro jejich prodej nastavit jasná pravidla a ty následně vynucovat. Česká republika má ve srovnání s jinými zeměmi velmi přísná pravidla pro prodej zbraní svým vlastním občanům a zároveň uplatňuje přísnou licenční politiku při povolování prodeje zbraní do zahraničí. Je pochopitelně nutné, aby výrobci tato pravidla respektovali, což Česká zbrojovka a.s. zodpovědně činí.