Informační povinnost pro rok 2017

 

Oznámení úrokové sazby na 3. výnosové období

Oznámení o navýšení emise dluhopisů

 

Oznámení o svolání valné hromady 27.6.2017

 

 

Zahájení výplaty 3. úrokového výnosu 

 

Zápis z valné hromady z 27.6.2017

Oznámení úrokové sazby na 4. výnosové období

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 dle IFRS