Referenční vzorky

Referenční vzorky jsou součástí Technických podmínek, které jsou schválené Ministerstvem obrany ČR a jsou připomínkované Úřadem katalogizace standardizace a státního ověřování jakosti. V případě smlouvy na dodávku pro Armádu ČR jsou součástí jednoho výtisku Technických podmínek vždy 3 vzorky. Vzorek v maskovacím provedení pouštní, lesní a černá pro vojenskou polici. Celkem je vzorků 9 a jsou v držení MO ČR, Česká zbrojovky a.s. a Úřadu.

Referenční vzorky slouží ke kontrole kvality a porovnání způsobu zhotovení výrobků v rámci sériové výroby.

Referenční vzorky jsou označené a zapečetěné komisí, která je schválila a potvrdila jejich soulad s Technickými podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvě. Komise složená z příslušníků Armády a MO ĆR je schválila dne 24. září 2015.

V rámci diskusí o provedení vesty balistické CZ 4M -VOM se vyskytují různé názory na způsob značení vnitřních balistických vložek a balistických plátů. (na přiložených obrázcích na konci článku je možné vidět).

 

Balistické pláty jsou balené do Cordury 1000, což je poměrně neobvyklý způsob, ale v rámci požadavků na odolnost obalu až 120 měsíců byl stanoven tento materiál. Standardně se balistické pláty balí do materiálu Cordura 500 nebo Nylon. Tyto materiál jsou tenčí a aplikují se jako tzv. samolepka.

V případě balení do Cordura 1000 se provádí ještě fixace ve spojích polyuretanovým prostředkem, který zajišťuje odolnost proti vlhkosti a rozlepení v rámci mechanického namáhání. Text a popis je v rámci hrubšího, ale odolnějšího materiálu Cordura 1000 méně ostrý, ale stabilní.

Balistické vložky měkké jsou balené do nenasákavého a voděodolného materiálu.

Označení balistických vložek je plně v souladu se smlouvou a s normou NIJ 0101.06, která stanovuje způsob značení a testování odolnosti a stability značení (norma je k dispozici v rámci předchozích bloků)

Štítek k označení balistické odolnosti je speciálně upravená textilie určená pro potištění. Nejedná se o papírový nebo jiný nevhodný materiál, jak je někdy mylně nebo účelově uváděno.

Každá vesta má shodné sériové číslo na textilním nosiči, balistických plátech a měkkých balistických vložkách. Toto číslo se umísťuje na všechny komponenty vest v rámci konečné montáže.

Ing. Petr VÁVRA, MBA – Vedoucí odboru vojenský materiál

CZ 4M Lancer - VOM

CZ 4M Lancer-VOM

01

02

03

04

05

06