Balistická ochrana

Z hlediska balistické odolnosti byla požadovaná ochrana dle normy NIJ 0101.04 (norma je dostupná ZDE) na úroveň IIIA, která chrání vojáky proti střelám až do ráže .44 Magnum, a v místě vložených panelů na úroveň IV tj. v ráži 7.62x63 mm M2 při rychlosti střely 869 m/s. Jedná se o průbojné střelivo s ocelovým jádrem Armour piercing.

V rámci balistických testů bylo rozstříleno 11 souprav balistických vest, 44 balistických plátů což je dvojnásobné množství než požaduje standard NIJ 0101.04.

V příloze naleznete protokoly z balistických testů. Jen na okraj pro laickou veřejnost: V rámci testů úrovně IIIA se zkouší odolnost proti ráži 9 mm při rychlosti střely 436 m/s a následně proti ráži .44 Magnum při rychlosti střely 436 m/s. Nesmí dojít k prostřelení balistické ochrany a nesmí být v podkladovém materiálu vtisk (trauma efekt) větší než 44 mm.

Z jednotlivých protokolů a v nich uvedených fotografií je patrné, že byly testovány i okrajové části vesty, u kterých norma NIJ 0101.04 nestanovuje balistický test a hodnocení. Nicméně všechny součásti splnily požadavky na ochranu.

U vesty proběhl i test v rozmezí teplot -32 °C až +44 °C imitující nasazení v zahraničních misích tropického nebo arktického podnebného pásma. Krátkodobě byla také vesta vystavena teplotě 80° C a následně proveden test vždy s vyhovujícím výsledkem. Jedná se o nadstandardní testy, které norma NIJ 0101.04 nezná.

Součástí protokolů je i tzv. test limitní rychlosti. Tento test je stanoven normou NIJ 0101.04 a během testu se navyšuje rychlost střel až do doby, kdy dojde k průstřelu balistické ochrany. Pozn. tohle vysvětlení je uvedeno pro neodbornou veřejnost, aby se nedomnívala, že došlo k průstřelu vesty za standardních podmínek. Tímto limitním testem se stanovuje maximální ochrana balistického materiálu a test slouží k posouzení stálosti ochranných vlastností materiálu po celou dobu garance tj. pěti let. Po pěti ti letech se provede test znovu, a pokud jsou dosaženy stejné hodnoty, může být garance balistické ochrany výrobcem prodloužena.

(protokoly z akreditované zkušebny jsou dostupné ZDE)

Ing. Petr VÁVRA, MBA – Vedoucí odboru vojenský materiál